..

D   E   N   K     E    I    N     M   A   L
             
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.3

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.2

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1.1
.
.

 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1
       
.
R  E  F  U  G  I  A  L  R  A  U  M
d e r
L   E   B   E   N   S      W   U   N   D   E   R
E  I  N   W  E  L  T   G  E  I  S  T   B  L  U  M  E
.
   

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A
.
S   C   H   E   N   K   T
d e r

U  N  I  T  E  D     N  G  O     P  E  O  P  L  E
.
.

     
.
d a s
.


..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
0
    A  N  T  O  N  I  O      G  U  T  E  R  R  E  S   
G   U   T   E        S   E   E   L   E
D  E  R      M  E  N  S  C  H  H  E  I  T
.

.
W   E   I   H   T            F   ▄   H   R   T
(   I   D   E   E   L   )
.

.
O    F    F    I    Z    I    E    L    L
E      I      N               E     I     N
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 

2

       

.
B   I   T   T   E   T
.
A  N  T  O  N  I  O      G  U  T  E  R  R  E  S
.
B  E  I      D  E  R
U    N    O    G
D  A  S
.

.

Z  U
F   ▄   H   R   E   N
.
.
.
.
..
..
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.


3

:
A  L  S      S  Y  M  B  O  L      F  ▄  R      D  A  S
.
W    U    N    D    E    R
L    E    B    E    N
.

Z   U        W   E   I   H   E   N
.E  D  E  L     S  E  I     D  E  R     M  E  N  S  C  H
H  I  L  F  R  E  I  C  H     U  N  D     G  U  T


.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.4
A  N  T  O  N  I  O       G  U  T  E  R  R  E  S
S  C  H  E  N  K  T     A  L  L  E  N     M  E  N  S  C  H  E  N

.
D  E  N

B   E   W   U   S   S   T       S   E   I   N   S
H   E   I   L   I   G   E   N       S   A   M   E   N
.


.
D  E  R
K E I M T     W ─ C H S T     G E D E I H T     B L ▄ H T     F R U C H T E T
.
I  N      D  E  R

M  E  N  S  C  H  L  I  C  H     G  E  I  S  T  I  G  E  N
.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.