.
.
.
S  P  I  R  I  T        S  P  I  R  I  T
i   n         d   u   r   c   h         u   m
.
F  I  R  S  T     F  I  R  S  T     F  I  R  S  T

V  E  R  A  N  T  W  O  R  T  U  N  G
V  O  R      A  L  L  E  M
.

.      

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.