.
W  I  S  S  E  N  S  C  H  A  F  T
S  C  H  A  F  F  T    W  I  S  S  E  N
.
E  S    G  I  B  T
K E I N E   M A T E R I E   A N   S I C H
E  I  N  
A L L  E S  I S T   G  E  I  S  T
.

.
.

.

.
W a s   W ä r e   W e n n
i n   d e r
K  U  L  T  U  R
i n   d e r
K  U  L  T  U  R  Z  E  I  T  
i n   d e r
U  N  O  K  U  L    T  U  R  Z  E  I  T 
i n

.
D  I  E   M  E  N  S  C  H  E  N
I  N   E  I  N   S  I  C  H  T
U   N   O   S   I   C   H   T
E  I  N   S  C  H  A  U  E  N
.
d e n
.

.
S  A  M  E  N
.

.
H  E  G  E  N  u n d  P  F  L  E  G  E  N
.
E  I  N    u n d    A  U  S
S   Ä   E   N
f ü r
I  H  R  E    K  I  N  D  E  R
Z  U  K  U  N  F  T

?

.


.
a l s

.
U   N   O
U  N  O    U   N   O    U  N  O
M  E  N  S  C  H  L  I  C  H  K  E  I  T
.

.


.
.
.
.
.
.