.

.
D I E

E  I  N  W  E  L  T  I  C  H  G  E  I  S  T
B   L   A   U   E        B   L   U   M   E
M  I  T    D  E  R    W  E  I  T  E  N  

U   N   O     U   N   O     U   N   O
B  O  T  S  C  H  A  F  T

.

.
B I T T E T
D I E   B E R G H O F   F O U N D A T I O N
S I C H   F ‹ R   D I E   V E R B L ‹ M U N G
D E R   F R I E D E N S G ÷ T T I N   E I R E N E
.

.
D U R C H   D I E
B L U M E N G ÷ T T I N   F L O R A
.
E  I  N      Z  U      G  E  B  E  N
.
N I C H T    M E H R          N I C H T    W E N I G E R
.


.

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.